Programa electoral FEM CASSÀ 2023

PROMOCIÓ ECONÒMICA

COMERÇ LOCAL I RESTAURACIÓ

QUÈ VOLEM?

COM HO FAREM?

Oferir un servei de botiga online on els comerços s’hi puguin adherir gestionat de forma mancomunada o directament des de l’administració

> Implantar una plataforma de comerç online pels comerços cassanencs.

> Estudiar la distribució conjunta dels diferents productes per tal de poder implantar un servei de repartiment a domicili dels productes oferts per les botigues.

Dinamitzar i promocionar els mercats setmanals

> Organitzar activitats al mercat municipal per tal d’animar a la gent a anar al mercat.

> Revisar el reglament del mercat municipal per permetre l’entrada de més paradistes per dinamitzar i promocionar el mercat.

Generar moviment a les zones comercials, per augmentar l’ús del comerç local.

> Utilitzar la programació del teatre Centre Recreatiu regular, periòdica i de bona qualitat com element dinamitzador del centre del poble.

> Programar diferents actuacions (musicals, infantils, etc.) repartides pel municipi, divendres i dissabtes, i coincidint amb dates assenyalades, per dinamitzar i generar moviment.

> Organitzar un mercat de nadal d’artesans, artistes, i comerços cassanencs.

> Treballar per atraure negocis de referència al centre del poble, que generin moviment de gent.

Oferir una zona comercial, viva, agradable i endreçada.

> Continuar la rehabilitació del centre del poble.

> Disposar d’un bon servei de neteja viària que permeti gaudir d’un centre net i agradable pel passeig peatonal.

> Treballar la necessitat d’aparcament al centre o a les proximitats del centre i planificar a mig termini les actuacions urbanístiques en aquest sentit

 

Fer promoció de tota la oferta de comerç que ofereix el poble

> Disposar d’un espai web on apareguin tots els comerços del poble amb la informació pertinent (horaris, ubicació, serveis, etc)

> Facilitar que tots els comerços disposin de pàgina web o xarxes socials on poder promocionar-se

> Treballar conjuntament amb la Unió de Botiguers per a tenir el màxim nombre d’adherits i realitzar campanyes conjuntes

 

Facilitar els tràmits necessaris per a l’obertura de nous negocis i establiments comercials al poble

> Revisar els tràmits necessaris per l’obertura de negocis i establiments comercials

> Simplificar tant com es puguin aquests tràmits

> Oferir el servei d’assessoria en la realització de plans d’empresa i l’obertura de nous negocis

 

Impulsar el comerç local i de proximitat

> Crear subvencions per posar en marxa nous comerços, activitats econòmiques o oficines al centre del poble. De 10.000 a 20.000€ per la seva rehabilitació amb el compromís de posar-ho a lloguer.

Millorar la relació i col·laboració entre el comerç local i la restauració i l’Ajuntament.

> Establir referents polítics i tècnics clars per facilitar la comunicació entre els comerciants i l’ajuntament

> Programar trobades regulars amb els comerços locals, per conèixer les seves necessitats i per compartir propostes i informació.

Oferir formacions/tallers pels comerciants

> Programar formacions realitzades per professionals que els siguin útils per millorar els seus comerços (aparadorisme, posicionament, xarxes socials, etc.)

INDÚSTRIA

QUÈ VOLEM?

COM HO FAREM?

Facilitar l’obertura d’empreses al poble

> Revisar i facilitar els tràmits necessaris per l’obertura, reforma i ampliació d’indústries.

Captar noves inversions industrials als polígons de Cassà.

> Treballar conjuntament amb la Generalitat de Catalunya la captació de noves inversions industrials.

Reivindicar la importància de Cassà com a principal poble de la comarca també en l’àmbit industrial i comercial

> Contractació d’una agència que es dediqui a moure comercialment el catàleg de terrenys i espais industrials disponibles.

Facilitar el manteniment de les empreses existents

> Captar recursos també per les empreses existents, facilitant-ne el creixement i la continuïtat al poble

Reivindicar la importància de la indústria surera

> Ser presents a la càtedra del suro. Tenir un paper actiu a l’Institut Català del Suro i al Museu del Suro.

> Treballar coordinadament amb les empreses del sector per representar-les i acompanyar-les a nivell institucional.

> Preservar el patrimoni arquitectònic surer del nostre poble, buscant nous usos per aquests espais, al mateix temps que se’n revinidica l’origen.

Promocionar els nostres polígons i empreses.

> Repositori d’empreses i fer-ne difusió, que es conegui quines empreses tenim i què fan.

> Crear una jornada del comerç i l’empresariat cassanenc per donar rellevància i difondre el teixit comercial i industrial cassanenc.

 

Millorar la comunicació i coordinació entre empreses i administració

> Disposar d’un interlocutor polític i tècnic clar

Trobar un espai de trobada entre empreses i ajuntament

> Crear un espai de trobada dels industrials i empreses dels polígons de Cassà.

TURISME

QUÈ VOLEM?

COM HO FAREM?

Disposar d’una estratègia de promoció turística clara i concreta

> Editar fulletons informatius i repartir-los als llocs adequats: mercats, botigues, bars, etc.

> Tenir en compte els esdeveniments culturals i esportius en la promoció turística del poble. Són activitats que també tenen força per atraure gent al poble.

> Calendaritzar visites guiades de forma periòdica o en dates assenyalades.

Aprofitar els espais naturals com les Gavarres o les Vies Verdes com un atractiu turístic

> Editar fulletons en paper i digitals de les diferents rutes amb els tracks disponibles online i de descàrrega gratuïta.

> Afegir informació històrica, cultural i natural a les publicacions de les rutes (espècies vegetals i animals que es poden localitzar, edificacions, fonts i rieres, etc.)

> Bona senyalització sobre el terreny de les diferents rutes editades, clares i homogènies.

> Aprofitar el potencial de Can Vilallonga i les Gavarres.

> Promocionar les Vies Verdes juntament amb les rutes de les Gavarres. Tenir en compte tot l’entorn, tant les Gavarres com els veïnats.

Mantenir els equipaments i espais municipals en bones condicions i potenciar-los

> Millora de la senyalització de les rutes i espais d’interès turístic.

Donar resposta a les necessitats de la gent que ve al poble

> Obrir els lavabos públics que disposa el municipi, difusió d’espais per menjar (ja siguin bars i restaurants com espais oberts per fer pícnic, etc), espais de lleure…

Estudiar com organitzar i promocionar les fires per tal que tinguin capacitat d’atracció de públic extern per situar Cassà al mapa.

> Enfocar les fires i esdeveniments que s’organitzin per tal d’atraure públic de fora de Cassà.

Tenir en compte els negocis enfocats al turisme per tal de teixir una estratègia comunicativa conjunta entre negocis i ajuntament

> Treballar conjuntament amb empreses de viatges i touroperadors per tal que coneguin les activitats i possibilitats del nostre municipi.

> Dotar els diferents allotjaments de tots els fullets informatius, mapes i plànols, etc. dels quals es disposi per tal que puguin informar als seus clients de les possibilitats del poble i l’entorn.

PROMOCIÓ ECONÒMICA

QUÈ VOLEM?

COM HO FAREM?

Millorar els serveis a les persones que busquen feina i les empreses que necessiten més treballadors.

> Ampliar i millorar les hores d’atenció i coordinació de la borsa de treball

Potenciar la restauració i els productes locals.

> Recuperar Jornades Gastronòmiques, lligat amb el producte local.

Facilitar a la ciutadania la realització de tràmits de forma electrònica.

> Expedició de certificats digitals a l’ajuntament de Cassà.

Seguir potenciant l’ús del coworking i ampliar els seus espais i serveis.

> Estudiar possibles nous espais del coworking per ampliar la seva capacitat o oferir més serveis com sales de reunions o espais de treball individuals.

> Treballar perquè els projectes amb èxit ubicats al coworking puguin establir la seva seu al poble de Cassà aprofitant les oportunitats de locals buits o altres espais municipals.