Programa electoral FEM CASSÀ 2023

ORGANITZACIÓ MUNICIPAL

QUÈ VOLEM?

COM HO FAREM?

Disposar d’un Ajuntament eficient i al servei de les necessitats de la ciutadania.

> Professionalitzar la gestió de l’Ajuntament.

> Planificar cap on volem anar en el curt, mig i llarg termini.

> Començant per els detalls del dia a dia, per tenir un poble i uns veïnats agradables, nets, segurs, i en condicions.

> Planificar estratègicament els serveis que ha de prestar l’Ajuntament i com s’han de prestar en funció de les necessitats de la ciutadania.

> Avaluar i controlar totes les despeses de totes les àrees de l’ajuntament en tot moment.

> Avaluar el grau de satisfacció i atenció rebuda per part dels usuaris dels serveis de l’ajuntament per poder-los millorar.

> Treballar per l’alleujament fiscal, contenint o rebaixant els impostos municipals, i ajudant més aquelles famílies i persones que per motius socials i de renda ho necessitin.

> Actualitzar el Pla Eestratègic de Cassà.

> Simplificar els tràmits administratius i donar pautes per millorar l’atenció als usuaris.

> Estudiar la reubicació i millora dels serveis municipals ubicats a l’edifici soterrat de Can Nadal, per millorar-ne el servei.

> Estudiar com millorar i quines accions es poden prendre per facilitar els tràmits de la ciutadania amb l’administració electrònica.

> Desenvolupar una APP pròpia de l’Ajuntament de Cassà per facilitar la comunicació entre ajuntament i ciutadania i viceversa.

Treballar per utilitzar la tecnologia per implementar iniciatives de governança digital.

> Estudiar la utilització d’APPs o noves tecnologies per potenciar la participació ciutadana, l’accés a serveis, o la informació municipal o de les entitats.