Programa electoral FEM CASSÀ 2023

NETEJA I MANTENIMENT

NETEJA I MANTENIMENT

QUÈ VOLEM?

COM HO FAREM?

Desplegar un Pla de xoc per posar Cassà al dia.

> Crear un equip de neteja i manteniment, destinant-hi el personal que calgui per assegurar un poble net, agradable i en condicions.

Fer pedagogia per conscienciar als cassanencs de la necessitat de mantenir el poble net

> Utilitzar els programes del servei d’ocupació per ampliar la capacitat dels serveis de neteja i manteniment municipals.

> Col·laborar amb entitats del tercer sector per desplegar projectes d’integració que contribueixin a la neteja i manteniment del poble.

> Aprofitar la implantació del sistema de recollida porta a porta per conscienciar i sensibilitzar tota la població de la importància de col·laborar plegats per tenir un poble més net.

Supervisar la feina de l’empresa de neteja

> Supervisar de forma setmanal les actuacions i planificació de les empreses de recollida de residus i neteja viària.

> Incrementar la neteja dels carrers, parcs infantils i places més degradats del municipi.

Facilitar la comunicació per detectar incidències en la neteja i manteniment de la via pública.

> Estudiar el desplegament d’un sistema de notificació d’incidències a la via pública a través d’una app o de forma digital.

Detectar desperfectes i realitzar les actuacions de reparació i manteniment pertinents

> Crear un equip de neteja i manteniment, destinant-hi el personal que calgui per assegurar un poble net, agradable i en condicions.

Netejar els embornals de forma periòdica per garantir un bon desaigüe quan plogui

> Crear un equip de neteja i manteniment, destinant-hi el personal que calgui per assegurar un poble net, agradable i en condicions.

Que els carrers del municipi estiguin en condicions 

> Realitzarem plans d’asfaltatge de carrers prioritzant aquells carrers en pitjors condicions.

GESTIÓ DE RESIDUS

QUÈ VOLEM?

COM HO FAREM?

Incrementar el percentatge de reciclatge.

> Implantar el sistema de recollida de residus porta a porta com més aviat millor.

Millorar l’atenció del personal de la deixalleria

Augmentar els dies d’obertura de la deixalleria municipal.

Facilitar l’accés a la deixalleria 

Facilitar el manteniment de les empreses existents

Fer difusió de la bonificació per l’ús de la deixalleria

Reduir el nombre de trastos i mobles que es deixen a la via pública o s’aboquen als entorns del poble.

> Reforçar la difusió del servei de recollida de trastos vells a domicili.