Programa electoral FEM CASSÀ 2023

MEDI AMBIENT, VEÏNATS, ENTORN I GAVARRES

MEDI AMBIENT

QUÈ VOLEM?

COM HO FAREM?

Reduir la factura elèctrica i augmentar la independència energètica.

> Instal·lar plaques solars i energies renovables a tots els edificis municipals per reduir el consum elèctric i augmentar la independència energètica.

> Estudiar com desplegar comunitats energètiques tant en habitatges residencials com a nivell industrial.

> Implantar com més aviat millor el sistema de recollida porta a porta

> Realitzar d’un pla per la substitució de l’enllumenat públic i dels edificis municipals per lluminàries LED de baix consum.

Tenir en compte el benestar animal en totes les actuacions municipals

> Crear la regidoria de benestar animal.

> Estudiar les accions més efectives pel control de les principals plagues del municipi, des de les colònies de gats de carrer, coloms, gavines, rates, mosquits i la vespa asiàtica.

> Seguir col·laborant amb les associacions de protecció dels animals existents i buscar noves vies de col·laboració per cobrir totes les necessitats a nivell de benestar animal.

Prioritzar la mobilitat a peu i amb bicicleta, pacificant el trànsit de determinades zones de Cassà

> Millorar el manteniment dels camins escolars segurs.

> Crear un nou camí escolar segur que condueixi a l’Institut de Cassà

Donar a conèixer l’entorn natural de Cassà

> Elaborar continguts pedagògics que donin a conèixer el medi natural, i la flora i fauna autòctones de Cassà.

> Promocionar i documentar els diversos arbres monumentals del nostre poble, posar a disposició aquesta documentació i realitzar rutes per donar-los a conèixer.

> Aprofitar les diverses eines pedagògiques existents per explicar les diverses avantatges a nivell mediambiental del suro i la gestió forestal.

VEÏNATS

QUÈ VOLEM?

COM HO FAREM?

Millorar la comunicació entre els veïns i veïnes dels veïnats i l’Ajuntament.

> Crear el Consell de Veïnat: format per tots els veïns i veïnes de cada veïnat, encapçalat per l’alcalde de veïnat, que es reunirà un cop l’any amb els representants de l’Ajuntament per conèixer de primera mà les necessitats i planificar les actuacions a realitzar cada any.

> Promocionar i donar a conèixer els aplecs i les festes populars dels veïnats de Cassà.

Assegurar una bona implantació del sistema de recollida porta a porta.

> Estudiar la millor solució per la recollida de residus porta a porta als veïnats de Cassà per tal que es recullin en espais dins de cada veïnat i no s’hagin de desplaçar fins al nucli urbà.

Tenir uns camins veïnals en condicions.

> Crear un nou sistema de col·laboració entre veïns, i consistori, per tal de garantir un bon manteniment dels camins del veïnats.

> Millorar el manteniment i la senyalització dels camins històrics i els camins rals de Cassà.

Mantenir les rieres municipals, guals i passallissos en condicions.

> Planificar el manteniment periòdic de les rieres del municipi, la seva neteja, i manteniment de passallisos i ponts.

Evitar abocaments a les gavarres

> Utilitzar la brigada de neteja i manteniment de la via pública per netejar els abocaments que es produeixin als veïnats i les Gavarres.

GAVARRES

QUÈ VOLEM?

COM HO FAREM?

Preservar i aprofitar les Gavarres com element d’atracció i promoció del nostre poble.

> Seguir involucrats i compromesos amb el Consorci Gavarres i el projecte Gavarres 2025, tenint-hi un paper actiu, per revaloritzar el territori.

> Aprofitar i promocionar l’espai de Can Vilallonga i totes les activitats que s’hi poden realitzar conjuntament amb el Consorci de les Gavarres.

> Dissenyar una estratègia per potenciar i donar suport al món i la indústria del suro i ser presents i actius als diversos organismes que hi treballen: com l’Institut Català del Suro, el Consorci Gavarres, i la Càtedra del Suro.

> Millorar i redissenyar les diverses senyalitzacions i promoció de les rutes de les Gavarres, consensuant-ho amb les diverses administracions i propietaris.

Prevenir els incendis forestals i protegir la ciutadania en cas que es produeixin.

> Desplegar el pla de mesures contra incendis a les Gavarres i la seva prevenció treballant conjuntament amb l’ADF, bombers i propietaris.