Programa electoral FEM CASSÀ 2023

JOVENTUT

QUÈ VOLEM?

COM HO FAREM?

Treballar perquè els i les joves es puguin emancipar a Cassà.

> Reserva d’una part dels habitatges de protecció oficial o habitatges rehabilitats per a joves que vulguin emancipar-se a Cassà.

> Creació de la brigada jove d’estiu per donar una primera oportunitat laboral als més joves.

> Crear una línia d’ajudes econòmiques per la rehabilitació d’habitatges o locals comercials al centre del poble.

> Estudiar les mesures que pot prendre l’ajuntament per incrementar l’oferta d’habitatge a preus assequibles:

> Facilitar la informació i contactar amb projectes d’habitatge cooperatiu perquè s’articuli un projecte a Cassà.

> Estudiar les modificacions del planejament urbanístic que poden incentivar les promocions de nous habitatges a preus assequibles.

> Donar suport tècnic i donar a conèixer les possibilitats de masoveria urbana.

Tenir cura de la salut emocional dels nostres joves.

> Buscar la manera d’oferir un acompanyament psicològic especialment als i les joves que van a l’Institut d’Educació Secundària, que sigui l’espai de referència per treballar tot allò relacionat amb la seva salut emocional.

Oferir oferta d’oci als i les joves.

> Donar suport i acompanyar les entitats que vulguin oferir noves ofertes d’oci per a joves a Cassà.

> Generar activitat i dinamisme al municipi per tal d’incentivar projectes, des de la iniciativa privada, que puguin oferir nous projectes i oferta d’oci per a joves a Cassà.

Fomentar l’associacionisme juvenil

> Crear un espai de coordinació, autogestionat, entre les diverses entitats juvenils o joves sense necessitat d’estar associats que s’encarregui de fer activitats dirigides als joves.

Que també es sentin seus els diversos projectes del poble.

> Aprofitar el casal jove, que funciona molt bé, per intentar crear activitats al llarg de tot l’any a l’escorxador.

> Organitzar activitats dirigides a la creació d’hàbits d’organització d’activitats específiques per a joves

> Crear els espais de treball i debat per tal que els i les joves també puguin participar de l’organització i col·laborar amb alguns dels esdeveniment més rellevants del municipi com la Fira de Santa Tecla, la Fira del Tap, la Festa Major o el Càntut.

Reivindicar la diversitat com a realitat social i treballar perquè totes les joves es puguin sentir a gust al nostre poble.

> Realitzar campanyes de visibilitzacio, conscienciació i respecte cap a col·lectius vulnerables i treballar l’educació per la igualtat.