Programa electoral FEM CASSÀ 2023

MOBILITAT

QUÈ VOLEM?

COM HO FAREM?

Prioritzar les principals actuacions a prendre prioritzant les actuacions dirigides a millora de la seguretat i promoció de la mobilitat sostenible dins el nucli urbà tal com també marca el pla estratègic de Cassà.

> Actualitzar i calendaritzar l’execució de les accions previstes al Pla de Mobilitat.

> Millora de l’accessibilitat de carrers com la baixada de la Coma, el carrer del Molí, Carrer Puigcogul, el carrer del Raval o alguns carrers del Firal.

> Facilitar l’accés al CAP amb un carril de mobilitat segregat de la calçada al carrer del Castell.

> Millorar l’accessibilitat del Passeig Vilaret, pensant en l’accés per a cadires de rodes o persones amb mobilitat reduïda i que coincideixin amb els accessos marcats i senyalitzats.

> Reformar la plaça de la Coma, fent-la a un sol nivell, permetent el pas de vehicles dels veïns i als garatges.

> Realitzar el projecte de rehabilitació de l’actual Carretera Provincial.

Incrementar l’aparcament públic i millorar els aparcaments actuals.

> Estudiar l’adequació de nous aparcaments, propers al centre del poble i la plaça de la Coma.

> Estudiar la possibilitat que amb la reforma de Can Frigola es creï un pas entre l’aparcament amb sortida al carrer d’Ardenya i el carrer d’Avall.

Promocionar l’ús i ampliar la xarxa de camins escolars.

> Millorar el manteniment i la seguretat dels camins escolars existents.

> Crear un nou camí escolar segur per arribar a l’Institut de Cassà.

Millora de les entrades de Cassà

> Estudiar les possibilitat de millora de la carretera d’entrada a Cassà des de Girona amb el nou traçat de la Via Verda, ampliant la calçada, fent-la més segura i millorant-la estèticament.

> Millorar l’estètica i manteniment de les entrades de Cassà per Carrer de la Via, Carretera Provincial i la Carretera de Caldes.

Promocionar l’ús del transport públic.

> Demanar la millora de freqüències i horaris, direcció Girona i direcció Sant Feliu de Guíxols, per incentivar l’ús del transport públic.

> Demanar la millora de la coordinació entre la línia de bus cap a l’estació de trens de Caldes de Malavella i les freqüències de trens.

> Demanar que al transport públic es pugui pagar amb tarjeta.

HABITATGE

QUÈ VOLEM?

COM HO FAREM?

Incrementar l’oferta d’habitatge tant de lloguer com per comprar a preus assequibles.

> Treballar conjuntament amb la Generalitat de Catalunya per construir noves promocions d’habitatge de protecció oficial.

> Crear una línia d’ajudes econòmiques per la rehabilitació d’habitatges o locals comercials al centre del poble.

> Estudiar les mesures que pot prendre l’ajuntament per incrementar l’oferta d’habitatge a preus assequibles.

Facilitar la informació i contactar amb projectes d’habitatge cooperatiu perquè s’articuli un projecte a Cassà.

> Estudiar les modificacions del planejament urbanístic que poden incentivar les promocions de nous habitatges a preus assequibles.

> Donar suport tècnic i donar a conèixer les possibilitats de masoveria urbana.

Garantir el dret a l’habitatge

> Establir un pla de compra d’habitatges socials, comptant amb el suport i subvencions d’altres administracions.

> Incentivar la cessió de pisos amb lloguer social per part de privats.

> Utilitzar el dret a tempteig i retracte per tal que l’Ajuntament pugui adquirir pisos en millors condicions.

> Posar-nos en contacte amb fundacions i entitats que treballin en l’àmbit de l’habitatge social per intentar desplegar projectes a Cassà.

> Mantenir i ampliar el servei de mediació.

> Garantir, amb les eines que tingui l’Ajuntament al seu avast, el dret a la propietat privada, especialment dels petits tenidors davant d’actes d’incivisme o delinqüència.