Programa electoral FEM CASSÀ 2023

COORDINACIÓ AMB LES ENTITATS ESPORTIVES

QUÈ VOLEM?

COM HO FAREM?

Crear el Consell Esportiu de Cassà com a espai de trobada de les entitats esportives, grups no federats consolidats i l’ajuntament

> Crear el Consell Esportiu de Cassà, format per les entitats esportives i l’Ajuntament, com espai de coordinació i planificació en matèria esportiva.
> Crear un espai de coordinació per a totes les entitats esportives on poguessin accedir als calendaris d’utilització dels equipaments i totes les informacions rellevants.
> Calendaritzar les trobades i convocar les entitats i grups esportius de forma periòdica, amb un ordre del dia concret i d’interès per a totes les entitats

 

Compartir informació sobre les necessitats o noves iniciatives que planteja l’ajuntament o els clubs.

> Establir un contacte directe, constant i periòdic entre la regidoria d’esports amb els clubs i entitats esportives més enllà del Consell Esportiu.

Organitzar de forma conjunta, a través de la taula d’esports, la fira i la gala de l’esport cassanenc

> Redefinir el model de Fira de l’Esport Cassanenc amb el Consell Esportiu de Cassà per visibilitzar tota la pràctica esportiva del poble.

Explorar vies de col·laboració entre els diversos clubs per dur a terme activitats conjuntes

Disposar d’un suport per la gestió burocràtica dels clubs

> Buscar una solució i suport centralitzat per les necessitats burocràtiques de les entitats locals.

Promoure els valors a l’esport.

> Crear i desplegar, de forma conjunta amb les entitats esportives, una campanya i treballar els valors a l’esport.

EQUIPAMENTS ESPORTIUS

QUÈ VOLEM?

COM HO FAREM?

Planificar com resoldre les necessitats d’equipaments per la pràctica esportiva.

> Avaluar quins equipaments manquen al nostre municipi per la pràctica esportiva.

> Consensuar amb el Consell Esportiu de Cassà les necessitats i prioritats en matèria d’equipaments esportius.

Buscar vies de finançament per l’obra

> Buscar subvencions per finançar la renovació de la piscina descoberta.

Remodelar la piscina descoberta

Disposar de més espais per la pràctica esportiva.

> Fer el projecte d’enderroc dels antics vestidors de la piscina descoberta per l’edificació d’un espai polivalent.
> Prendre les accions necessàries per permetre la pràctica esportiva en condicions al pavelló Polivalent.
> Estudiar la possibilitat de disposar d’un espai per la pràctica de l’autocross.
> Estudiar les possibilitats per la millora de les instal·lacions per practicar atletisme, tennis taula, BTT, i autocròs.
> Adequar l’accés a les instal·lacions del Club de Tennis Cassà.

 

Planificar, d’acord amb les entitats i clubs esportius, la utilització dels equipaments existents

> Crear amb el Consell Esportiu de Cassà un protocol d’ús dels equipaments esportius.

Avaluar de forma continuada les necessitats i solucions dels diferents equipaments esportius

> Crear un sistema centralitzat i digitalitzat per planificar i prioritzar el manteniment i resoldre incidències dels equipaments esportius.

Prioritzar, d’acord amb els entitats i clubs esportius, les actuacions a realitzar a les diferents instal·lacions

PROMOCIÓ DE L'ESPORT

QUÈ VOLEM?

COM HO FAREM?

Potenciar l’agrupació de persones interessades en practicar un esport sense estar federades

> Donar suport i visibilitat als grups existents
> Donar resposta positiva i fer un acompanyament als diferents grups que sorgeixin de nou

 

Facilitar la disponibilitat d’espais als diferents grups esportius no federats

> Crear un espai de coordinació per a totes les entitats esportives on poguessin accedir als calendaris d’utilització dels equipaments i totes les informacions rellevants.

Promocionar les rutes de senderisme / running de l’entorn del municipi

> Senyalitzar de forma clara i entenedora les diverses rutes del municipi de Cassà de la Selva.
> Difondre i publicitar per diferents mitjans aquestes rutes (recorreguts i tracks penjats a internet, fulls informatius, planells informatius ubicats als punts d’inici de les rutes).

 

Organitzar matinals esportives guiades i obertes a tothom

> Organitzar, a través del Consell Esportiu de Cassà, activitats dirigides per la promoció de la pràctica esportiva.

Coordinar clubs i escoles per a la realització d’activitats esportives a dins les diverses escoles. (Possible embrió d’escoleta esportiva)

> Creació de l’Escola Esportiva de Cassà coordinada amb el Consell Esportiu de Cassà i les seves entitats, per promocionar la pràctica de l’esport entre el més petits.

Oferir ajudes a les famílies que no es puguin permetre la inscripció a un club esportiu, per assegurar que tothom pugui accedir a la pràctica esportiva.

> Establir un sistema de beques, conjuntament amb les entitats i clubs esportius, per garantir l’accés a la pràctica esportiva de tots els infants i joves.