Programa electoral FEM CASSÀ 2023

CULTURA I ENTITATS CULTURALS

EQUIPAMENTS CULTURALS

QUÈ VOLEM?

COM HO FAREM?

Adequar els diversos equipaments culturals enfocats a activitats concretes, amb equipament que respongui correctament a les seves necessitats.

> Enumerar les diverses necessitats d’equipaments culturals, amb una visió de futur, amb propostes concretes d’espais i una idea clara de com han de funcionar i relacionar-se ells.

Disposar d’un espai òptim per acollir obres teatrals.

> Adequar l’entrada del teatre Centre Recreatiu.

> Adequar instal·lacions del teatre Centre Recreatiu.

> Instal·lar uns lavabos públics al teatre del Centre Recreatiu.


> Adequar lavabos i “camerinos” artistes.

Disposar d’un espai òptim per assajar en condicions.

> Adequar l’espai del Centre Recreatiu com espai referent de teatre a Cassà.

Disposar d’un espai per poder realitzar concerts de petit format 150-200 persones.
Valorar la possibilitat d’equipar l’espai per facilitar les actuacions.

> Adequar el Teatre del Puig d’Arques com a sala de concerts. Fent-ho compatible amb les activitats de l’escola i consensuant les actuacions amb la comunitat educativa i la direcció del centre.

> Equipar una sala de concerts a peu pla amb grades retràctils, amb escenari, llums i so.

Construcció d’un equipament cultural que allotgi la nova biblioteca i nous serveis culturals.

> Fer un procés participatiu per definir com ha de ser el nou equipament cultural que allotgi la biblioteca.

> Fer el projecte de construcció d’un nou equipament cultural amb biblioteca, cafeteria, centre cívic, sala de conferències, ludoteca, arxiu municipal, espai per entitats.

> Buscar el finançament per desenvolupar el nou equipament cultural.

Rehabilitar Can Frigola

> Realitzar el projecte de rehabilitació de Can Frigola.

> Traslladar l’Escola d’Art Municipal al primer pis de Can Frigola.

> Habilitar un espai d’exposició a la planta baixa de Can Frigola.

Disposar d’un projecte per la utilització de l’antic Casal Familiar.

> Buscar la fórmula per preservar l’edifici i preveure un futur ús de la Fàbrica de Gas i el Casal Familiar.

Dotar les iniciatives de cultura popular d’un espai on poder realitzar les activitats.

> Adequar el Casal Familiar com a Casa dels Gegants, i per dotar les propostes i entitats de cultura popular, com les colles sardanistes, esbarts o altres iniciatives d’un espai.

Disposar d’espais per acollir exposicions de tot tipus, artístiques, culturals, etc… en un espai el màxim accessible possible i visible des del carrer.

> Habilitar un espai d’exposició a la planta baixa de Can Frigola.

Disposar d’un espai per acollir conferències, amb l’equipació necessària (equip de so i audiovisual)

> Fer el projecte de construcció d’un nou equipament cultural amb biblioteca, cafeteria, centre cívic, sala de conferències, ludoteca, arxiu municipal, espai per entitats.

Adequar un espai que concentri tot allò relacionat amb el món de la música, des de l’escola, fins a espai de museu, fins a poder acollir de forma permanent activitats relacionades amb el Càntut, la música tradicional i de cobla.

> Amb la construcció de la nova biblioteca adequar com a casa de la Música de Cassà la Sala Galà. Amb espais per la realització de tallers i activitats de forma permanent durant tot l’any relacionades amb el Càntut..

Disposar d’un equipament museístic que serveixi d’element d’atracció de visitants i de custòdia de material de valor pel poble de Cassà de la Selva.

> Amb la construcció de la nova biblioteca adequar com a casa de la Música de Cassà la Sala Galà.

> Adequar l’actual planta baixa de la Biblioteca com espai museístic dins la Casa de la Música.

Posar a disposició espais per les entitats per tal que es puguin reunir, realitzar reunions, guardar documentació i algunes de les seves activitats.

> Estudiar la possibilitat que algun dels espais muncipals esdevinguin un hotel d’entitats, com per exemple l’ajuntament vell o estudiar altres ubicacions.

Millorar l’equip de so del pavelló polivalent

> Planificar necessitats d’espais, equipament necessari i tècnics necessaris per actes.

Millorar l’equip de so del casal dels jubilats

PROGRAMACIÓ CULTURAL

QUÈ VOLEM?

COM HO FAREM?

Adequar els diversos equipaments culturals enfocats a activitats concretes, amb equipament que respongui correctament a les seves necessitats.

> Enumerar les diverses necessitats d’equipaments culturals, amb una visió de futur, amb propostes concretes d’espais i una idea clara de com han de funcionar i relacionar-se ells.

ENTITATS CULTURALS

QUÈ VOLEM?

COM HO FAREM?

Adequar els diversos equipaments culturals enfocats a activitats concretes, amb equipament que respongui correctament a les seves necessitats.

> Enumerar les diverses necessitats d’equipaments culturals, amb una visió de futur, amb propostes concretes d’espais i una idea clara de com han de funcionar i relacionar-se ells.

PATRIMONI HISTÒRIC I MEMÒRIA HISTÒRICA

QUÈ VOLEM?

COM HO FAREM?

Adequar els diversos equipaments culturals enfocats a activitats concretes, amb equipament que respongui correctament a les seves necessitats.

> Enumerar les diverses necessitats d’equipaments culturals, amb una visió de futur, amb propostes concretes d’espais i una idea clara de com han de funcionar i relacionar-se ells.