Programa electoral FEM CASSÀ 2023

COMPROMÍS AMB CATALUNYA, LA SEVA GENT I ELS SEUS DRETS

QUÈ VOLEM?

COM HO FAREM?

> Defensarem el dret del poble català a l’autodeterminació. Reclamant la fi de la repressió, i l’absolució de tots els encausats per defensar la democràcia i el dret a decidir i fer possible el retorn de totes les persones exiliades.

> Defensarem la llengua catalana i en promourem el seu ús des de tots els àmbits a l’abast de l’Ajuntament de Cassà.

> Treballarem per aconseguir la República Catalana, que tingui com a prioritat el benestar dels seus ciutadans, amb una societat integradora, basada en els principis, de la llibertat, la igualtat, i la fraternitat, sense cap mena de discriminació per raó d’origen, classe social, gènere o orientació sexual.

Treballar per utilitzar la tecnologia per implementar iniciatives de governança digital.

> Estudiar la utilització d’APPs o noves tecnologies per potenciar la participació ciutadana, l’accés a serveis, o la informació municipal o de les entitats.